Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

| Công trình tiêu biểu
3031
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Hạng mục : 
  • Tổng đài điện thoại.
  • Camera quan sát.
  • Ghi âm điện thoại.
  • Hệ thống kiểm soát cửa & chấm công.
  • Hệ thống điện thoại hội nghị.
  • Tai nghe điện thoại viên.