Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng Vietcombank

| Công trình tiêu biểu
3030
Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng Vietcombank
Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng Vietcombank
Hạng mục : 
  • Tổng đài điện thoại.
  • Camera quan sát.
  • Ghi âm điện thoại.
  • Tai nghe điện thoại viên.
  • Hệ thống kiểm soát cửa & chấm công.
  • Hệ thống UPS lưu điện.
  • Thiết bị tin học (Máy tính,máy in,giá treo màn hình LCD chuyên nghiệp…….)
  • Hệ thống cáp mạng data & điện thoại nội bộ.