Cụm cảng Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu

| Công trình tiêu biểu
4364
Cụm cảng Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu

Cụm cảng Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu

Hạng mục :

  • Tổng đài điện thoại Panasonic.
  • Hệ thống cáp TEL + DATA
  • Hệ thống cáp quang các trạm điều hành.
  • Hệ thống camera IP Seri VS