Ngân hàng phát triển Việt Nam VDB

| Công trình tiêu biểu
3072
Ngân hàng phát triển Việt Nam VDB
Ngân hàng phát triển Việt Nam VDB
Hạng mục : 
  • Tổng đài điện thoại
  • Hệ thống cáp mạng data & điện thoại nội bộ.