Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

| Công trình tiêu biểu
3199
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Hạng mục :

  • Tổng đài điện thoại
  • Camera quan sát
  • Hệ thống cáp mạng data & điện thoại nội bộ.